Regulamin PKG

Regulamin Półmaratonu Kocich Gór 18.11.2023 r.

A. CEL

 1. Przebiegnięcie dystansu 21 km lub marsz Nordic Walking 15 km.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców powiatu trzebnickiego, gminy Oborniki Śląskie i okolic.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Promocja rekreacyjnych walorów powiatu trzebnickiego i gminy Oborniki Śląskie.
 5. Promocja zdrowego stylu życia.

B. ORGANIZATOR

 1. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni, www.oborygeni.pl

C. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Powiat Trzebnicki – www.powiat.trzebnica.pl
 2. Gmina Oborniki Śląskie – www.oborniki-slaskie.pl

D. KONTAKT

 1. Dyrektor biegu: Hubert Ozimina e-mail: kontakt@oborygeni.pl
 2. Zapisy internetowe: Tomasz Gibalski, tel. 792 626 777, e-mail:  zawody@oborygeni.pl

E. TERMIN I MIEJSCE

 1. Data: 18.11.2023 (sobota) bieg dla dzieci i młodzieży start godzina 9:45, bieg start godzina 10:00, Nordic Walking start godzina 10:03
 2. Start i meta zawodów znajduje się przy ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich
 3. Biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do 9.30 przy ulicy Parkowej w Obornikach Śląskich

F. TRASA BIEGU

 1. Dystans 21 km (bieg), ok. 15 km (Nordic Walking).
 2. Biegi dla dzieci i młodzieży (około 200m i około 1,3km)
 3. Trasa na jednej pętli pomiędzy Obornikami Śląskimi a Trzebnicą na terenach leśnych i polnych.
 4. Nawierzchnia: szuter, drogi polne i leśne oraz asfalt.
 5. Trasa oznakowana taśmą.
 6. Dla biegu i marszu NW obowiązuje limit czasowy – 3,5 godz. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

G. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN bieg 21km oraz NW 15km (miejsca 1-3)
 2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy powiatu trzebnickiego bieg 21km (miejsca 1-3)
 3. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn bieg 21km (miejsca 1-3):
  K/M 16 od 16 do 19 lat
  K/M 20 od 18 do 29 lat
  K/M 30 od 30 do 39 lat
  K/M 40 od 40 do 49 lat
  K/M 50 od 50 do 59 lat
  K/M 60 od 60 do 69 lat
  K/M 70 powyżej 70 lat
 4. Klasyfikacja drużynowa 21km – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Drużyna musi być mieszana, w dowolnej konfiguracji K/M. Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób.
 5. Trzy najszybsze drużyny otrzymają puchary.
 6. Klasyfikacja premia górska – Kocia premia. Reguły w pkt. J.11 Regulaminu.

H. PRZEBIEG IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wydarzenia na: usługę pomiaru czasu, trening lub bieg.
 2. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników startuje indywidualnie na własną odpowiedzialność w wyznaczonym przez organizatora czasie.
 3. Każdego uczestnika obowiązują zasady obostrzeń sanitarnych – należy zachować dystans społeczny – 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos oraz inne obowiązujące na dzień wydarzenia.
 4. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do respektowania i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

I. POMIAR CZASU

 1. W biegu na dystansie 21km oraz marszu 15km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w bezzwrotnych numerach startowych.
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. Klasyfikacja na mecie będzie prowadzona wg. czasów netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie, które będą klasyfikowane wg. czasów brutto.

J. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 15 listopada 2023 otrzymają pakiet startowy, który odbiera się w dniu biegu 18.11.2023. Zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu również otrzymują pakiet startowy:
  • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
  • woda
  • posiłek regeneracyjny
  • medal na mecie
  • gadżet
 3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN (bieg i marsz MW), Kategoriach Wiekowych (pierwsze 3 osoby K+M, bieg) oraz kategoria powiatu trzebnickiego (pierwsze 3 osoby K+M, bieg) otrzymają puchary. Klasyfikacja drużynowa, bieg– trofeum 1-3 miejsce.
 4. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 08.00 – 13.30
 5. Na trasie biegu będą trzy punkty odżywcze: na 6km, 13km i 16km (woda, owoce, przekąski).
 6. Organizator nie zapewnia jednorazowych kubków na wodę. Uczestnicy chcąc skorzystać z wody muszą mieć własne kubki lub pojemniki. Organizator ogranicza produkcję odpadów.
 7. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie internetowej biegu.
 8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji.
 9. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii  Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.
 10. Organizatorzy przewidują możliwość nagrodzenia uczestników zawodów organizując konkurs.
 11. KOCIA PREMIA – kategoria specjalna, premia górska. Dodatkowa nagroda dla jednej kobiety i jednego mężczyzny biorących udział w zawodach.
  Za zdobycie trzech szczytów na trasie półmaratonu: Gnieździec 226 m n.p.m, Bukowa Góra 239 m n.p.m i Kozie Czuby 236 m n.p.m.Punktacja:
  1) Gnieździec i Bukowa Góra – 3 punkty pierwsza osoba, 2 punkty druga osoba, 1 punkt 3 osoba
  2) Kozie Czuby – 7 punktów pierwsza osoba, 5 punktów druga osoba, 3 punkty 3 osoba

  Punkty sumują się. Wygrywa zawodnik/zawodniczka z największą sumą punktów zdobytych na trzech wzniesieniach. W przypadku remisu w punktacji decyduje lepszy czas na mecie.

K. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.11.2023r. do godz. 24:00 na stronie www.oborygeni.pl (datasport). Zgłoszenia w dniu biegu dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc.
 2. Start w biegu i marszu NW jest odpłatny. Koszt opłaty na cele statutowe to:
  • do 16.10.2022 r. – 75 zł
  • do 16.11.2022 r. – 90 zł
  • dla mieszkańców Powiatu Trzebnickiego do 15.11.2023 – 75 zł
  • zapisy w dniu zawodów 18.11.2023 r. – 100 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc
  • dla dzieci – 15 zł
 3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 16.11.2021, ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@oborygeni.pl.
 4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu potwierdzającego uczestnictwo w biegu:
  • Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
  • ul. Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie,
  • nr konta 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
  • Dopisek na przelewie: Półmaraton Kocich Gór, nazwisko i imię
 5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
 6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 09.30 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (350 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 15.11.2023.
 9. Nr startowy będzie nadawany tylko osobom, które dokonały opłaty startowej.

L. GADŻETY

 1. Gadżet biegu otrzymuje każdy zarejestrowany i opłacony uczestnik biegu w biurze zawodów.
 2. Organizator nie wysyła gadżetów lub innych elementów pakietu startowego do uczestnika np. za pośrednictwem poczty.

M. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

N. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni, ul. Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 915-180-10-33 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt N. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.
  Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

O. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:
  • TU Europa – UBEZPIECZENIA
  • DATASPORT – pomiar czasu
  • itp.

P. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.oborygeni.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.