Regulamin

Regulamin Biegu „Dycha z górką”

18.03.2018r. Oborniki Śląskie

 

 1. CEL
  1. Przebiegnięcie dystansu 5 lub 10 kilometrów.
  2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  4. Promocja zdrowego stylu życia
 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni
 3. PARTNERZY
  1. Miasto i Gmina Oborniki Śląskie
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  3. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
  4. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 4. KONTAKT
  1. koordynacja biegu: Hubert Ozimina i Tomasz Gibalski, e-mail: kontakt@oborygeni.pl
  2. zapisy internetowe: Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl
 5. TERMIN I MIEJSCE
  1. data: 18.03.2018 (niedziela), godzina 11:00
  2. start i meta – ul. Kasztanowa w Obornikach Śląskich
  3. biuro zawodów czynne od godziny 9:00 do 10.30 przy ulicy Kasztanowej w Obornikach Śląskich
 6. TRASA BIEGU
  1. Dystanse: 5 km lub 10 km (dwie pętle)
  2. Trasa: drogi leśne
  3. Trasa oznakowana co kilometr
  4. W biegu, bez względu na dystans, obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu
 7. KLASYFIKACJA i NAGRODY
  1. Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal.
  2. Statuetki otrzymają zwycięzcy następujących kategorii:
   1. 5km OPEN Mężczyźni – miejsca 1, 2, 3
   2. 5 km OPEN Kobiety – miejsca 1, 2, 3
   3. 10 km OPEN Mężczyźni – miejsca 1, 2, 3
   4. 10 km OPEN Kobiety – miejsca 1, 2, 3
  3. Wśród zawodników, którzy ukończą bieg, rozlosowane będą nagrody
  4. Nie przewiduje się nagradzania kategorii wiekowych
 8. POMIAR CZASU
  1. W biegu na każdym z dystansów pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów umieszczonych na bezzwrotnych numerach startowych
  2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym
  3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
 9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW i PAKIET STARTOWY
  1. Medal
  2. Numer startowy
  3. Woda
  4. Posiłek regeneracyjny
  5. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
  6. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt, czynny w godz. 09.00 – 13.00
 10. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
  1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.03.2018 r. do godz. 24:00 na stronie DataSport.pl
  2. W dniu biegu w biurze zawodów.
  3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 15.03.2018.
   Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to należy o tym poinformować organizatora wysyłając e-mail na adres kontakt@oborygeni.pl
  4. Udział w biegu jest odpłatny. Cena pakietu startowego jest nastepująca:
   1. 30 złotych do 04.03.2018
   2. 40 złotych od 05.04.2018 do 15.03.2018
   3. 50 złotych w dniu zawodów
  5. Płatności można dokonać poprzez płatności on-line dostępne podczas rejestracji lub za pomocą przelewu tradycyjnego na konto.
   Dane do przelewu:
   Grupa Biegowa Oborygeni
   Piękna 10, 55-120 Oborniki Śląskie
   nr konta PKO BP 63 1020 5297 0000 1902 0203 5491
   tytuł przelewu: Dycha z Górką, Nazwisko, Imię, Data urodzenia
  6. Istnieje możliwość otrzymania faktury  za opłatę startową. W celu otrzymania faktury należy pisać na kontakt@oborygeni.pl.
  7. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można przenieść swoją opłatę na inną osobę
  8. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
  9. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00
  10. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej
 11. UCZESTNICTWO
  1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście
  2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16  rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów
  3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcieod swoich prawnych opiekunów
  4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu
  5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym
  6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
  7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie oborygeni.pl
  2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
  3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione
  4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
  5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.