REGULAMIN – WOD2023

20.05.2023 (sobota) – Światowy Dzień Orienteeringu

Zawody w biegu na orientację Oborniki Śląskie – Ruska Górka

Biuletyn nr 2 – pobierz

Biuletyn nr 1

Termin: 20 maja (sobota). godz. 11.00


Miejsce: Start i meta usytuowane przy wiadukcie kolejowym, ul. Piłsudskiego, w odległości ok. 300 m. od stacji kolejowej. Centrum zawodów na placu targowym „Mój rynek”.
Współrzędne: 51.3038922618621, 16.9090930507923

Parking przy centrum zawodów.

Organizatorzy:

 • Grupa biegowa „Oborygeni”
 • Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.

Współorganizatorzy

 • Gmina Oborniki Śląskie

Charakter zawodów: zawody w biegu na orientację na dystansie „sprint”

Program zawodów:

 • godz. 9.30 – 10.30 (zapisy w biurze zawodów);
 • godz. 11.00 – start pierwszych uczestników;
 • godz. 13.00 – uroczyste zakończenie i wręczenie upominków

Kategorie:

 • trasy A, B, C, D, rodzinna

Długość i trudność tras:

 • trasa A (dł. ok. 3 km * , trudna);
 • trasa B (dł. ok. 2 km, średnia trudność)
 • trasa C (dł. ok. 1 km, łatwa)
 • rodzinna (dł. ok. 1 km, łatwa)
  * Długość mierzona po optymalnym wariancie pokonania trasy

Opłaty:

 • 15 zł – dzieci będące uczniami szkół podstawowych
 • 20 zł – dorośli mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie
 • 30 zł – pozostali uczestnicy

Opłaty tylko gotówką w centrum zawodów (w przypadku osób indywidualnych. W przypadku konieczności wystawienia rachunku, proszę z wyprzedzeniem o tym fakcie poinformować mailowo i przesłać dane do rachunku na adres: piotr.cych@awf.wroc.pl.

Świadczenia:

 • dla uczestników zabezpieczone będą pomieszczenia do przebrania się, toalety, napój na mecie, mapy z trasami oraz piktogramy, materiały informacyjne oraz numery startowe, a także dla chętnych – chipy do wypożyczenia
 • dla trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii – upominki i dyplomy. Upominki dla wszystkich uczestników w kategorii rodzinnej. W rywalizacji szkolnej – puchary i dyplomy dla trzech najlepszych szkół podstawowych z gminy Oborniki Śląskie.


Zgłoszenia:

Termin zgłoszeń imiennych do 15 maja. Zgłoszenie imienne musi zawierać:, imię i nazwisko, informację, czy osoba jest mieszkańcem gminy, kategorię, numer chipa lub informację o chęci jego wypożyczenia. W przypadku zgłoszeń zbiorowych także nazwę klubu lub szkoły (dotyczy szkół z gminy Oborniki Śląskie). Zgłoszenia do biegów indywidualnych będą odbywać się przez system zgłoszeń (formularz google) dostępny na stronie www.oborygeni.pl, natomiast zgłoszenia klubowe i szkolne mailowo na adres: piotr.cych@awf.wroc.pl


Charakterystyka terenu:

bieg sprinterski: teren zawodów obejmuje obszar tzw. „Ruskiej Górki” w większości zabudowany zarówno budynkami wielorodzinnymi (blokami), jak również jednorodzinnymi. Ponadto na terenie zawodów znajduje się wzgórze porośnięte lasem o zróżnicowanej przebieżności i gęstej sieci ścieżek.

Mapa:
Skala mapy: 1:3 000, warstwice ciągłe co 2 m. W tym terenie nie było do tej pory mapy specjalistycznej do biegu na orientację. Planowany obszar zaznaczono na mapie poglądowej.

Zabrania się w tym terenie testowania wariantów oraz biegania z mapą. Dozwolone jest przebywanie w terenie do godz. 10.00. Szczegóły dot. rozgrywania zawodów znajdą się w biuletynie nr 2 (komunikacie technicznym, który zostanie upubliczniony 19 maja na stronie internetowej i na facebooku Grupy Biegowej Oboryge.

Klasyfikacja szkół podstawowych z gminy Oborniki Śląskie:

kolejność szkół zostanie ustalona na podstawie punktów zdobytych przez dzieci z tych szkół tylko na trasach B lub C. Za 1. miejsce – 5 pkt., 2. miejsce – 4 pkt, 3. miejsce – 3 pkt, 4. miejsce – 2 pkt, 5. miejsce – 1 pkt. O kolejności decyduje suma pkt zdobytych w obu kategoriach łącznie.

UWAGA!!!
Po południu ok. godz. 15.30 zorganizowany będzie bieg sztafetowy dla dzieci w wieku 10-14 lat. Długość trasy w zależności od zmiany od 1,5 km do 2,5 km. Bieg odbędzie się w ramach treningu Kadry Wojewódzkiej Młodzików Dolnego Śląska na terenie bardzo zbliżonym charakterystyką do sztafet MMM 2023.